Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

0
946

Sáng ngày 29/4/2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có Tham dự Hội nghị có các đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành, Trưởng phó phòng chuyên môn, chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị; các Đảng ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo và giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận chính trị các huyện, thị; giảng viên Lý luận chính trị các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, đại diện phóng viên báo đài của tỉnh và thường trú tại Điện Biên cùng các tập thể, cá nhân điển hình  tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tại Hội nghị các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tiếp thu việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 5 năm qua, những kết quả tích cực, toàn diện của quân và dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được.

Công tác tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được tổ chức nghiêm túc và hiệu quả; Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các quy định về nêu gương gắn với thực hiện các khâu trong công tác cán bộ; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tham dự Hội nghị các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ giảng viên và sinh viên của nhà trường về vai trò, ý nghĩa của việc tự giác học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Người viết: Ngô Thị Yến

BÌNH LUẬN