Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường kiểm tra, giám sát Liên Chi đoàn II

0
89

Căn cứ Chương trình làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trường CĐSP Điện Biên, nhiệm kỳ 2022 – 2024; thực hiện Kế hoạch số 01-KH/UBKT, ngày 01/3/2023 về việc kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội năm 2023, ngày 26/8/2023, Ủy ban Kiểm tra Trường CĐSP Điện Biên tiến hành kiểm tra, giám sát Liên Chi đoàn II.

Đ/c Đặng Hải Yến – Bí thư Liên Chi đoàn II báo cáo với Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Hải Yến – Bí thư Liên Chi đoàn II đã báo cáo cụ thể về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023; kết quả thực hiện Tháng thanh niên năm 2023; Công tác triển khai, thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023; việc triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo; chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Công tác triển khai thực hiện việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 trong đó tập trung vào việc kiểm tra cách thức truyền tải, phương pháp học tập. Liên Chi đoàn cũng đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị; các đề xuất, kiến nghị liên quan.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Định – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, Phó Bí thư Đoàn trường đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện của Liên Chi đoàn. Đồng thời đã gợi mở, định hướng nhiều vấn đề nhằm giúp Liên Chi đoàn II tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung, chương trình công tác.

BÌNH LUẬN